april 16, 2018

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor Peterman Bloemenhandel Holland
Peterman Bloemenhandel Holland (Kamer van Koophandel: 06076684), hierna te noemen Peterman Bloemenhandel Holland, verleent u hierbij toegang tot www.Bloemenhandel-Peterman.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.
Peterman Bloemenhandel Holland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Peterman Bloemenhandel Holland spant zich in om de inhoud van www.Bloemenhandel-Peterman.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.Bloemenhandel-Peterman.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Peterman Bloemenhandel Holland.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.Bloemenhandel-Peterman.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.Bloemenhandel-Peterman.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Peterman Bloemenhandel Holland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.